DATA GODZINA WYDARZENIE
03.09.2018 11:00
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
04.09.2018
Spotkanie z Dyrektorem, godziny z Wychowawcami.
19.09.2018 17:00
Spotkanie z Rodzicami, Plan pracy klasy, informacje wstępne.
wrzesień Wycieczka integracyjna.
wrzesień Wybory opiekuna SU oraz wybory do Samorządu Szkolnego.
wrzesień IV Wojewódzka Mała Liga Przyrodnicza -ogłoszenie konkursu.
21.09.2018 Sprzątanie świata.
26.09.2018 Europejski Dzień Języków Obcych.
01.10.2018 Klasowe obchody Dnia Chłopaka.
04.10.2018 „Dzień Zwierząt” – Akcja dla Ciapkowa.
12.10.2018
Dzień Edukacji Narodowej w szkole.
październik I Gdyńska Bitwa na Obrazki Logiczne- ogłoszenie konkursu.
24.10.2018 17:00 Spotkanie z Rodzicami
30.10.2018 Tradycje i kult zmarłych w różnych kulturach świata – prezentacje.

Wyjście na Cmentarz Witomiński – porządkowanie zaniedbanych grobów.

11.11.2018
Narodowe Święto Niepodległości – obchody w ramach godzin wychowawczych, wyjścia szkolne.
14.11.2018 Ostateczny termin wystawienia zagrożeń.
14.11.2018 17:00 Spotkania z rodzicami.
30.11.2018 Andrzejki.
listopad
VI Wojewódzka Liga Przyrodnicza- ogłoszenie konkursu.
grudzień Maraton Pisania Listów z Amnesty International.
grudzień Akcja Szlachetna Paczka.
13.12.2018 Obchody rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego- wyjście na Westerplatte.
19.12.2018
Rada klasyfikacyjna śródroczna.
19.12.2018
17:00 Spotkanie z rodzicami.
21.12.2018 Wigilie klasowe.
23.12.2018 –  01.01.2019 Zimowa przerwa świąteczna.
02.01.2019 Rozpoczęcie drugiego okresu nauki.
styczeń
Badanie kompetencji uczniów – sprawdziany wiedzy i umiejętności z semestru pierwszego.
styczeń XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
11.02-24.02.2019
Ferie zimowe.
10.02.2019 Urodziny Gdyni – Gorąca Czekolada.
08.03.2019 Dzień Kobiet.
14.03.2019 Dzień liczby Pi.
marzec Wyjście na Dni Mózgu.
20.03.2019 17:00
Spotkanie z Rodzicami.
27.03.2019 Międzynarodowy Dzień Teatru.
18.04 – 23.04.2019
Wiosenna przerwa świąteczna.
kwiecień
I próbna matura w klasie 2a.
01-03.05 2019 Dni wolne od zajęć edukacyjnych.
maj Wyjście na Piknik Bioróżnorodności.
maj Wycieczka klasowa- Kraków i Auschwitz.
15.05.2019
Rada pedagogiczna, ostateczny termin wystawienia zagrożeń.
15.05.2019
17:00 Spotkanie z Rodzicami.
czerwiec Finał Dużej Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej.
czerwiec Matematyczna gra miejska.
13.06.2019
Ostateczny termin wystawiania ocen.
14.06.2019 Rada klasyfikacyjna rok szkolny.
20.06.2019
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
21.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
sierpień Egzaminy poprawkowe.