DATA GODZINA WYDARZENIE
02.09.2019 11:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
03.09.2019 Spotkanie z Dyrektorem, godziny z Wychowawcami, klasy III omówienie kalendarza maturzysty.  Kiermasz podręczników.
wrzesień Diagnoza wiedzy i umiejętności  klas pierwszych
wrzesień Wybory opiekuna SU oraz wybory  do Samorządu Szkolnego
wrzesień Gdański Salon Maturzystów
20.09.2019 Sprzątanie świata
18.09.2019 17:00 Spotkanie  z Rodzicami klas trzecich  i klasy pierwszej. Kalendarz maturzysty. Informacje wstępne.
26.09.2019 Europejski Dzień Języków Obcych
30.09.2019 Dzień Chłopaka

Ostateczny termin składania  deklaracji maturalnych

 

4.10.2019

 

 „Dzień Zwierząt” – Akcja dla Ciapkowa
 październik I próbna matura
11.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej w szkole
23.10.2019 17:00 Warsztat „Razem” dla Rodziców, Wywiadówki
31.10.2019 Tradycje i kult zmarłych w różnych kulturach świata – prezentacje.

 

11.11.2019 Narodowe Święto Niepodległości
13.11.2019 15:00 Ostateczny termin wystawienia zagrożeń
17:00 Warsztat „Razem”, spotkanie z rodzicami, zagrożenia
listopad II próbna matura
29.11.2019 Andrzejki
13.12.2019 Rocznica Stanu Wojennego
18.12.2019 17:00 Spotkanie z rodzicami
20.12.2019 Wigilie klasowe
12.2019 Wigilia Nauczycieli
23.12.2019 – 1.01.2020 Zimowa przerwa świąteczna.
02.01.2020 Rozpoczęcie drugiego okresu nauki
styczeń XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
13.01.2020 – 26.01.2020 Ferie zimowe – zimowy obóz treningowy
10.02.2020 Urodziny Gdyni – Gorąca Czekolada
09.03.2020 Dzień Kobiet
marzec III próbna matura
13.03.2020 Dzień liczby Pi
marzec Wyjście na Dni Mózgu
18.03.2020 17:00 Spotkanie z rodzicami
27.03.2020 Międzynarodowy Dzień Teatru
27.03.2020 Wyzwolenie Gdyni
09 – 14.04.2020 Przerwa świąteczna
24.04.2020 14:00 Zakończenie roku klas maturalnych
01.05.- 03.05.2020 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
maj Matury pisemne  i ustne zgodnie z harmonogramem CKE
13.05.2020 15:00 Ostateczny termin wystawienia zagrożeń
17:00 Spotkanie z rodzicami
czerwiec Badanie kompetencji uczniów

 

9.06.2020 Ostateczny termin wystawiania ocen
10.06.2020 Rada klasyfikacyjna rok szkolny
11.06.2020 Boże Ciało dzień wolny od zajęć edukacyjnych
26.06.2020 Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego
sierpień Egzaminy poprawkowe