Umiejętności, na których kształtowanie kładziemy szczególny nacisk w naszej pracy z młodzieżą:

  • rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów;
  • komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych;
  • myślenia matematycznego i naukowego;
  • obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
  • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
  • wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
  • planowania i organizowania własnej nauki;
  • pracy zespołowej.