Szanowni Państwo zapraszam do zapoznania z ofertą edukacyjną naszej nowej szkoły – Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, które otworzyło swoje podwoje z dniem 1 września 2017 roku. Szkoła prowadzona jest przez stowarzyszenie In gremio posiadające ponad dwudziestoletnie doświadczenie w organizowaniu edukacji dzieci i młodzieży .

Naszą współpracę z młodzieżą rozpoczynamy od wzajemnego poznania opartego zarówno na diagnozie wiadomości i umiejętności z poprzedniego etapu edukacyjnego jak i na rozmowie z psychologiem i doradcą zawodowym z Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego „Razem”. Na tej podstawie przygotujemy trzyletnią ofertę edukacyjną, uwzględniającą zarówno obowiązujące podstawy programowe nauczanych przedmiotów ale również zainteresowania oraz indywidualne tempo pracy ucznia.

Oprócz nauki zapewniamy bogatą ofertę pomocy psychologicznej i pedagogicznej ze szczególnym wskazaniem na profilaktykę uzależnień, zagrożeniami w sieci, przeciwdziałaniu cyberprzemocy . Systematycznie realizujemy cykle edukacji prawnej młodzieży niepełnoletniej. Obecnie tworzymy i realizujemy autorski program z zakresu dietetyki dla młodzieży.

Nasza młodzież korzysta z nowoczesnej pracowni komputerowej i oprogramowania, które zdobyliśmy wygrywając grant na wysoką jakość edukacji RPO Województwa Pomorskiego pt. „Jestem sobą w mojej szkole”.

W pracy wychowawczej szczególną uwagę poświęcamy zdobywaniu przez młodzież kompetencji społecznych – poznanie warsztatu wolontariusza podczas organizowania wydarzeń przez nasze stowarzyszenie np. „Nocnych przejazdów rowerowych”, „Czekolady na urodziny Gdyni”.

Młodzież jest również współorganizatorem naszych konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich np. „Ogólnopolskiej Bitwy na Obrazki Logiczne” czy „Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej”.

Realizujemy projekty z zakresu nauki obywatelskiej polegające na zbieraniu w sieci informacji na określony temat i tworzeniu powszechnie dostępnej bazy danych.

Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce młodzież tworzy model Swojej wymarzonej firmy .

W ramach oceniania nasi uczniowie i ich Rodzice otrzymują spersonalizowaną informację zwrotną ukierunkowaną na dalszy rozwój.

Zapraszam do osobistego kontaktu pod numerem 885 783 785 lub mailowego bernardelli@razem.pl.

W przypadku zainteresowania procesem rekrutacji prosimy o wypełnienie deklaracja woli i przesłanie na powyższy adres email.

Dyrektor Lucyna Bernardelli