Uwaga! W naszej szkole nie obowiązuje elektroniczna rekrutacja,

jak do szkół publicznych.

U nas wszystko zaczyna się od wizyty w szkole 🙂

 1. Naboru do klasy pierwszej oraz naboru uzupełniającego do pozostałych klas dokonuje Dyrektor Szkoły.
 2. Stan klasy nie przekracza 27 uczniów.
 3. Okres zapisywania młodzieży do szkoły w ramach naboru na nowy rok szkolny oraz naboru uzupełniającego trwa przez cały rok.
 4. Przez zapisanie rozumie się:
  • złożenie deklaracji woli (pobierz deklarację PSLO)
  • spełnienie odpowiednich kryteriów przyjęcia
  • podpisanie umowy oraz wpłata wpisowego.
 5. Warunki przyjęcia nowych uczniów do PSLO są następujące:
  • przedstawienie potwierdzonych ocen z I semestru
  • przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ze średnią ocen powyżej 4,0
  • przedstawienie szczególnych osiągnięć i zainteresowań dziecka.
 6. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzupełniającego sprawdzenia wiadomości na zasadzie rozmowy z nauczycielami wiodących przedmiotów (j. polski, j. angielski, matematyka).
 7. Rodzice dzieci przyjętych do PSLO zobowiązani są do:
  • rzetelnego wypełnienia „ Ankiety dla Rodziców” (pobierz ankietę PSLO)
  • poinformowania szkoły o wszelkich kłopotach zdrowotnych dziecka
  • wykonanie badań psychologiczno – pedagogicznych na żądanie szkoły.
 8. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów.
 9. Dyrekcja PSLO może nie przyjąć dziecka do szkoły bez podania przyczyny.

Wymagane dokumenty:

 • wypełnienie wstępnej deklaracji zapisania dziecka do PSLO
 • oryginał świadectwa szkolnego
 • oryginał wyniku sprawdzianu ósmoklasisty
 • karta zdrowia
 • dwie fotografie.

PSLO w Gdyni jest szkołą płatną – wysokość czesnego i warianty płatności poznają Państwo podczas wizyty u dyrekcji.
Wszystkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w siedzibie szkoły:
Gdynia, ul. Okrzei 6.

W wypadku pytań dotyczących szkoły i rekrutacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Sekretariat:  607 270 820

885-783-785 (Lucyna Bernardelli, Dyrektor Szkoły)

Wypełnioną deklarację woli prosimy przesłać na adres: bernardelli@pslo.edu.pl