Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące SMS w Gdyni otrzymało Akredytację Erasmusa na okres 1.02.2023r. – 31.12.2027r. w sektorze Edukacja szkolna. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ramach programu Erasmus+. 

W roku szkolnym 2023/2024 mobilność edukacyjna uczniów i kadry Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego SMS w Gdyni odbywa się w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125381. W ramach w/w projektu 17 uczniów weźmie udział w wyjeździe edukacyjnym do szkoły w Hiszpanii, a dwóch nauczycieli odbędzie tam obserwację pracy, tzw. job shadowing.

Więcej informacji w zakładce Erasmus/Aktualności.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.