Umiejętność określania priorytetów, organizacja pracy oraz rozumienie własnych mocnych stron i ograniczeń – zdaniem pracodawców takich umiejętności „miękkich” najbardziej brakuje absolwentom szkół wyższych. Badanie przeprowadziły: Szkoła Główna Handlowa, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Ernst & Young.

Efektywna komunikacja; języki obce; otwartość na uczenie się i stały rozwój; zaangażowanie; praca w zespole; umiejętność określania i uzasadniania priorytetów; etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu; odpowiedzialność; umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem; elastyczność i zdolność do adaptacji… to elementy, które stają się kluczowe podczas rozwoju kariery zawodowej. Większość z nich opera się na umiejętnościach miękkich i kompetencjach społecznych. Naszym sposobem ich rozwijania się wszechobecny model w rozmowy w nauce.

Dyskusje, debaty, prelekcje, wykłady… w czasie lekcji, razem z wykładowcami akademickimi, z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami II i III sektora gospodarki. RozmawiaMY cały czas!