DATA GODZINA WYDARZENIE
01.09.2020 09:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na stadionie.
02.09.2020 Spotkanie z Dyrektorem, godziny z Wychowawcami, klasy III omówienie kalendarza maturzysty.
wrzesień Diagnoza wiedzy i umiejętności  klas pierwszych
wrzesień Wybory opiekuna SU oraz wybory  do Samorządu Szkolnego
25 wrzesień Gdański Salon Maturzystów
18.09.2020 Sprzątanie świata
16.09.2020 17:00 Spotkanie  z Rodzicami klasy trzeciej i klasy pierwszej. Kalendarz maturzysty. Informacje wstępne.
25.09.2020 Europejski Dzień Języków Obcych
30.09.2020 Dzień Chłopaka

Ostateczny termin składania  deklaracji maturalnych

5.10.2020  „Dzień Zwierząt” – Akcja dla Ciapkowa
 październik I próbna matura
14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej
21.10.2020 17:00 Rada Pedagogiczna,  Wywiadówki
30.10.2020   Tradycje i kult zmarłych w różnych kulturach świata – prezentacje.
11.11.2020   Narodowe Święto Niepodległości
18.11.2020 17:00 Rada pedagogiczna, ostateczny termin wystawienia zagrożeń
  18:30 Spotkanie z rodzicami,
listopad   II próbna matura
11.12.2020 Rocznica Stanu Wojennego
18.12.2020 15:00 Rada klasyfikacyjna śródroczna
18.12.2020 17:00 Spotkanie z rodzicami
21.12.2020 Wigilie klasowe
12.2020 Wigilia Nauczycieli
23.12.2020 – 3.01.2021 Zimowa przerwa świąteczna.
04.01.2021 Rozpoczęcie drugiego okresu nauki
styczeń XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
01.02.2021 – 14.02.2021   Ferie zimowe – zimowy obóz treningowy
10.02.2021 Urodziny Gdyni – Gorąca Czekolada
08.03.2021 Dzień Kobiet
marzec III próbna matura
12.03.2021 Dzień liczby Pi
Marzec Wyjście na Dni Mózgu
10.03.2021 17:00 Rada pedagogiczna,Warsztat „Razem” , podanie zagrożeń w klasach maturalnych
10.03.2021 18:30 Spotkanie z rodzicami
26.03.2021 Międzynarodowy Dzień Teatru
26.03.2021 Wyzwolenie Gdyni
01 – 06.04.2020 Przerwa świateczna
14.04.2021 17:00 Rada Klasyfikacyjna klas trzecich.
30.04.2021 14:00 Zakończenie roku klas maturalnych
01.05.- 03.05.2021   Dni wolne od zajęć dydaktycznych
maj   Matury pisemne  i ustne zgodnie z harmonogramem CKE
19.05.2021 17:00 Rada pedagogiczna, ostateczny termin wystawienia zagrożeń
  18:30 Spotkanie z rodzicami
czerwiec Badanie kompetencji uczniów
11.06.2021 ostateczny termin wystawiania ocen
16.06.2021   Rada klasyfikacyjna rok szkolny
25.06.2021 Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego