Gdy cały świat żyje przyznawanymi co roku Nagrodami Nobla, PSLO nie pozostaje z boku. We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w szkole organizowany jest tydzień Noblowski. Na zajęciach uczniowie dowiadują się o przyznanych nagrodach i przyglądają sią dokonaniom nagrodzonych.