Trwa 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania 19 dni rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata – również w Naszej Szkole! Na początku listopada mówimy o godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Uczymy się rozróżniać różne formy przemocy, reagować w sytuacji bycia świadkiem agresji. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Dziś odbyły się pierwsze warsztaty prowadzone przez Panie psycholog. Do 19 listopada spotkamy się z wszystkimi klasami.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. Na znak sprzeciwu wobec przemocy społeczność szkoły nosi pomarańczowe wstążki.