Po okresie wytężonej pracy przyszedł czas na sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności radzenia sobie z zadaniami znacznie wykraczającymi poza podstawę programową z biologii. 1 grudnia Kacper Ponitka brał udział w części praktycznej okręgowego etapu XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. W rozwiązaniu dzisiejszego testu pomogła w dużym stopniu wiedza opanowana na zajęciach z matematyki, a przede wszystkim zdolność analizy i abstrakcyjnego myślenia. W poniedziałek Kacper wziął udział w drugiej część okręgowego etapu konkursu, czyli w teście z wiedzy o mięsie, przetworach mięsnych. Trzymamy mocno kciuki, wierząc w sukces naszego ucznia!!!