26 czerwca podczas rady pedagogicznej nasi nauczyciele, p. Aleksandra Gajos i p. Marcin Gwiazda, zaprezentowali rezultaty wynikające z ich udziału w projekcie Erasmus+. Opowiedzieli o swoich doświadczeniach zdobytych podczas wyjazdu na obserwację pracy nauczycieli w szkole IES Politecnico w Sewilli w Hiszpanii. Przedstawili również efekty oraz długofalowe korzyści wynikające z tej mobilności zarówno dla siebie jak i dla naszej szkoły. Opowiedzieli, które zaobserwowane metody pracy i narzędzia już wdrożyli na swoich lekcjach i które będą przydatne w przyszłości do rozwoju szkoły. Jest ich naprawdę wiele! 😊 Tego samego dnia p. Ola i p. Marcin uczestniczyli również w radzie pedagogicznej Gdyńskiego Liceum Autorskiego, na którym również podzielili się z nauczycielami swoimi doświadczeniami z wyjazdu i zachęcili ich do angażowania się w tego typu działania, które sprzyjają przełamywaniu barier językowych, kulturowych oraz społecznych.

Mobilność kadry Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego SMS w Gdyni zrealizowana została jako część projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125381, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.