W dniu 18 grudnia 2018 r. w naszych szkołach
zrealizowaliśmy pierwszy etap naszego projektu pt.
„DZIEŃ KLIMATYCZNY-NAUKA LEKIEM NA IGNORANCJĘ”.

Zaprosiliśmy naukowców i zmierzyliśmy się z tematyką
dotyczącą efektu cieplarnianego, tym razem nie z podręczników.
Nasze zaproszenie przyjęli :
1. Pan prof. dr hab. Adam Barcikowski przedstawił wyniki
badań naukowych na temat „Przyczyn i skutków efektu
cieplarnianego”.
2. Pan dr Waldemar Kotowski przedstawił „ Koszt
alternatywny ochrony środowiska” .
3. Pani mgr Urszula Anikowska omówiła i pokazała jak
obliczyć swój wkład w efekt cieplarniany posługując się
„Licznikiem śladu węglowego” , który jest dostępny w
internecie.
Spotkanie przyniosło ze sobą wiele emocji, pytań i co
najważniejsze przemyśleń i refleksji.
W marcu planujemy podobne spotkanie dla młodzieży
szkół gdyńskich. Obecnie staramy się o pozyskanie
partnerstwa Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego.