Czwartek 31 października upłynął w PSLO na prezentacji rezultatów wielokulturowego projektu z okazji Halloween. Każda klasa podzieliła się wynikami prac na na temat zwyczajów związanych ze Świętem Zmarłych w poszczególnych krajach. Jury w składzie pań Katarzyny Kałużyńskiej – Włoch i Anny Bazylczyk oceniało zarówno prezentacje zadanych zagadnień, jak i wystrój gabinetów oraz zgodność całościowej koncepcji z tematem projektu. Pierwsze miejsce przyznano klasie 1KP, która podjęła się wyzwania przedstawienia w nietuzinkowy sposób obyczajów meksykańskiego Dia de Muertos.

Za zorganizowanie projektu dziękujemy Oliwii Zawalskiej oraz klasie IIA