Bezpieczeństwo, od dziesięcioleci  uznawane jest za ważki element życia społecznego, w obecnej sytuacji stało się podstawą funkcjonowania świata. We współczesnych społeczeństwach bezpieczeństwo jawi się jako kategoria kluczowa dla życia człowieka ponieważ zabezpiecza jego podstawową potrzebę rozwojową. Bezpieczeństwo może być postrzegane przez jednostki i szersze grupy społeczne, w tym także narody oraz globalnie. 

Projekt „Bezpieczeństwo” został przygotowany z myślą o młodzieży , która interesuje się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego, jak również tematyką militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w skali regionalnej i światowej. Ale także dla tych z Was, którzy chcą zrozumieć stan współczesnego świata.

Czego nauczysz się biorąc udział w projekcie :

 1.  Na czym polega  szacowanie ryzyka w stanach zagrożenia.
 2. Jakie są zasady funkcjonowania administracji publicznej i instytucji Polski, UE i na świecie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa.
 3. Na czym polega zarządzanie  w sytuacji kryzysowej.

Na zajęciach spotkasz się z przedstawicielami wojska, policji, administracji, sądownictwa oraz ze  specjalistami  z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa. W poszczególnych półroczach nauki w liceum dowiesz się czym jest bezpieczeństwo:

 • ekologiczne, 
 • ekonomiczne, 
 • energetyczne, 
 • fizyczne,
 • informatyczne (cybernetyczne, teleinformatyczne), 
 • kulturowe, 
 • militarne, 
 • polityczne, 
 • socjalne i społeczne

oraz  jaki mają wpływ na życie jednostki, społeczeństwa i funkcjonowanie państw.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł rozszerzyć swoją wiedzę na studiach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego. Podczas realizacji naszego projektu skupimy się na poznaniu funkcji i roli państwa w życiu społeczeństwa oraz na analizie ryzyka, nauce planowania i koordynowania działań mających na celu przeciwdziałanie lub zwalczanie zagrożeń.