Dwójka nauczycieli PSLO SMS – p. Aleksandra Gajos, nauczycielka biologii i p. Marcin Gwiazda, nauczyciel chemii i fizyki, spędzili 4 dni w Sewilli w Hiszpanii, obserwując pracę nauczycieli tych samych przedmiotów w szkole I.E.S Politecnico. Wyjazd zorganizowany był w ramach realizacji programu Erasmus+ przez naszą szkołę. Nauczyciele mogli nie tylko zaobserwować nowe, ciekawe metody i narzędzia pracy w ramach swoich przedmiotów, ale także poznać hiszpański system edukacji, podstawy programowe z w/w przedmiotów oraz strukturę i sposób funkcjonowania hiszpańskiej szkoły. Zapoznali się również ze specjalistycznymi słowami i zwrotami w języku angielskim, a nawet hiszpańskim, przełamali swoje bariery językowe oraz otworzyli się na współpracę międzynarodową.

Mobilność kadry Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego SMS w Gdyni odbyła się w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125381, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.