Dyrektor i nauczyciele naszej szkoły tym razem w ławkach.
 29 listopada uczestniczyliśmy w konferencji pt. Profilaktyka i pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia zorganizowanej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach programu „Szkoła promująca zdrowie”. Pogłębialiśmy wiedzę przede wszystkim w zakresie problemów młodzieży z uzależnieniami. Drugi panel konferencji dotyczył konieczności szkolenia młodzieży w  niesieniu pierwszej pomocy. Najwięcej emocji wzbudził pokaz pracy psów pełniących służbę w Straży Celnej. Edi- mniejszy wykrył heroinę a Poli 5 000 euro w bagażu.