Jak co roku przedstawiciele naszych szkół, PSG SMS, PSLO  GLA SMS w Gdyni, wyruszyli na Piknik Bioróżnorodności, zorganizowany tym razem pod hasłem „Cudze chwalicie własnego nie znacie”. Zapoznaliśmy się z ekspozycjami pobliskich Parków Krajobrazowych, Słowińskiego PN, uczelnianych kół naukowych czy Akwarium Gdyńskiego. Przyjemnym i wesołym urozmaiceniem był heppening poprowadzony przez grupę artystów przebranych za hydraulików, ogrodnika i panią Marchewkę, w którym to zdarzeniu mieliśmy okazję wziąć aktywny udział.