PROGRAM OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

  1. Mecz dla Niepodległej”- 28.09.2018r. stadion Rugby.
  2. Rejs „Niepodległości” „Daru Młodzieży’ – utworzenie mapy podróży, nawiązanie kontaktu z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.
  3. Konkurs na najlepszą współczesną piosenkę o Polsce – top układają uczniowie, nauczyciele, rodzice.
  4. 26 września Dzień Języków Obcych – temat przewodni niepodległość.
  5. 11 listopada – Parada Niepodległości.
  6. 16 listopada „Dzień Tolerancji” początek programu CEO „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole”.
  7. Konkurs na logo szkoły z elementem niepodległościowym.
  8. DKF „Niepodległa” – filmy, które powinniśmy zobaczyć.