Centrum Edukacji Obywatelskiej patronujące programowi „Młodzi głosują”przekazało właśnie dyplomy dla naszych uczniów, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie młodzieżowych wyborów w PSLO i GLA. Już cieszymy się na kolejne wybory, tym razem prezydenckie!