Zmiany klimatyczne to szeroko dyskutowany dziś temat. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, jakie są między nimi zależności i jak wpłyną one nie tylko na najbliższe nam środowisko, ale także jakie skutki pociągają one za sobą w skali globalnej. O tych zagadnieniach mieli okazję posłuchać uczniowie PSLO podczas wykładu prof. UMK dra hab. Adama Barcikowskiego, który odwiedził naszą szkołę 6 lutego. Podczas zajęć uczniowie mogli dowiedzieć się, w jakim tempie topnieją lodowce, jaki ma to wpływ na organizmy zasiedlające najzimniejsze tereny naszego lądu, a w efekcie – jak omawiane zjawiska oddziałują na nas. Wykład ubarwiały zdjęcia z polskich stacji polarnych, gdzie prowadzone są badania nad fauną i florą.