W czasie zamknięcia szkół PSLO prowadzi wytężoną pracę.Działamy jako „Szkoła w chmurze” –  organizujemy szereg zajęć zarówno lekcyjnych, jak i poszerzających zainteresowania; służymy także pomocą psychologiczno – pedagogiczną, wspomagamy naszych uczniów pod względem dostępu do niezbędnych narzędzi pracy. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami, które pokrótce przedstawiamy poniżej.

Nauczanie zdalne przybiera następujące zróżnicowane formy:
• opracowane przez nauczycieli i udostępniane uczniom w aplikacji Teams oraz w dzienniku elektronicznym Librus , scenariusze do samodzielnej pracy w domu zawierające wskazówki, odwołania do podręcznika i zeszytów ćwiczeń, propozycje materiałów do samodzielnej lektury, linki do platform i materiałów edukacyjnych oraz zadania do samodzielnego wykonania
• przygotowane przez nauczycieli i udostępniane uczniom materiały audio-video, zawierające instrukcje wspomagające samodzielną pracę ucznia nad otrzymanymi zadaniami (możliwymi do odtwarzania również w trybie offline).
• systematyczne, odbywające się według stałego harmonogramu konsultacje w usłudze Teams,
• lekcje online z wykorzystaniem programów Teams lub Zoom, odbywające się systematycznie, zgodnie z ustalonym stałym grafikiem. Harmonogram jest widoczny w terminarzu na Librusie,
• propozycje aktywności niewymagających użycia komputera, możliwych do samodzielnego wykonania przez uczniów, bez konieczności absorbowania rodziców.
• udział w projektach online,
• udział w szkolnym dyskusyjnym klubie filmowym,
• kontakty psychoterapeutyczne online lub telefoniczne z psychologami ośrodka „Razem”
• opracowanie i wdrożenie planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Młodzieży i Rodziców.