1 września uroczyście przywitaliśmy nowy rok szkolny. Na murawie Stadionu Miejskiego w Gdyni Pani Dyrektor Lucyna Bernardelli powitała przybyłych na spotkanie gości, rodziców, nauczycieli oraz – przede wszystkim – uczniów. Nawiązała do rocznicy wybuchu II wojny światowej, zwróciła uwagę zebranych głównie na to, czego historia może uczyć nas współczesnych – abyśmy nigdy nie dali się zaślepić nienawiści i nietolerancji, nigdy nie wykluczali nikogo ze względu na jego poglądy czy przynależność do danej rasy lub grupy społecznej. Społeczności szkolnej owocnej i bezpiecznej pracy życzyli także przybyli goście: Prezes Stowarzyszenia In Gremio, Pani Anna Maria Stasiowska oraz przedstawiciel samorządu gdyńskiego – Radny Miasta, Pan Jakub Ubych.

Od 2 września czekamy zatem na uczniów murach szkoły. Życzymy wszystkim jak najwięcej sukcesów w nadchodzącym roku.