Uczniowie naszej szkoły chętnie przystąpili do akcji „Gdyński Dialog o Klimacie” Pokazali tym samym, że problem nie jest im obcy, o tym świadczy ilość i różnorodność zaproponowanych przez nich rozwiązań. W maju zostanie opublikowany raport z przeprowadzonych konsultacji. 

„Gdyński Dialog o Klimacie” to program, którego celem jest poszukiwanie pomysłów, które przyczynią się do łagodzenia obserwowanych zmian klimatycznych. Nad tym przedsięwzięciem pracują nie tylko naukowcy i urzędnicy, w tym wypadku liczy się głos wszystkich mieszkańców Gdyni. Do udziału w konsultacjach zaproszona została także młodzież szkolna.