1 września uczniowie PSLO spotkali się po raz pierwszy w nowej siedzibie szkoły przy ulicy Stefana Okrzei 6. Zebranych powitał zarząd Stowrzyszenia In Gremio – pani Anna Maria Stasiowska i pan Marek Radyko oraz pani Dyrektor Lucyna Bernardelli. Życzyli naszym uczniom owocnej pracy w nadchodzącym roku, ale także w nawiązaniu do rocznicy wybuchu II wojny światowej zwrócili uwagę na odpowiedzialność względem swojego kraju, świata, klimatu. Podkreślili wagę tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele klubów sportowych, które współpracują z PSLO.