W zeszłym tygodniu uczniowie PSLO obchodzili Dzień Godności. We wszystkich klasach na zajęciach z wychowawcą rozmawialiśmy o tym, czym jest godność, jak szanować drugiego człowieka. Tropiliśmy również tematykę godności w tekstach kultury.

Lekcje zostały przeprowadzone we współpracy z Global Dignity Poland – międzynarodową organizacją stworzoną, by propagować ideę poszanowania godności jako podstawowego prawa człowieka.