Informujemy, spotkania rekrutacyjne nie obędą się ze względu na nieobecność psychologa, zapraszamy

do składnia oryginałów dokumentów w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.