20 kwietnia młodzież uczestniczyła w Dniu Otwartym PSLO. Uczniowie prezentowali rezultaty osiągnięte przez uczestników mobilności edukacyjnej w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ oraz wynik swojej pracy tj. słownik, którego są autorami.

Mobilność edukacyjna uczniów Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego SMS w Gdyni odbyła się w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125381, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.