Dyrektor Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Nauczyciele serdecznie zapraszają na „Dzień otwarty” szkoły, który odbędzie się w dniu 16 maja w godzinach 14.00 – 17.00

W programie :

  • Spotkanie z dyrektorem szkoły ,
  • Warsztaty z psychologami Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego „Razem” na temat motywacji i opanowania stresu (młodzież) oraz dla Rodziców na temat zagrożeń i problemów młodzieży we współczesnym świecie,
  • Bitwa na obrazki logiczne,
  • Domowe laboratorium chemiczne,
  • Konsultacje dot. bezpieczeństwa młodzieży w sieci,
  • Zadania z naszych konkursów kuratoryjnych – Wojewódzkich Lig Przyrodniczych,
  • Od godziny 16 tej indywidualne konsultacje z dietetykiem,
  • Indywidualne spotkania z dyrektorem , nauczycielami.