Zgodnie z wytycznymi dla czerwonych stref przechodzimy od 19 października na zdalne nauczanie. Lekcje będą odbywać się według planu. Jest to zatem dobry moment, aby zastanowić się nad rolą technologii informacyjnej w naszym życiu. Na pewno wiele spraw ułatwia, ale nie możemy zapomnieć o tym, że nie zastąpi wszystkiego. Zachęcamy zatem do czynnego udziału w lekcjach i robienia notatek, a na pewno skorzystacie z zajęć i zapamiętacie dużo więcej!

Powyższy tekst pochodzi z Tygodnika Powszechnego z 11 października 2020