Mimo pozostawania w domach uczniowie PSLO angażują się w różnorodne projekty. We wtorek 1 grudnia mieli okazję wziąć udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez twórców i aktorów z Teatru Wierszalin z Supraśla. Dotyczyły one spektaklu „Dziady. Noc pierwsza” zrealizowanego na podstawie „Dziadów IV” Adama Mickiewicza. Uczniowie obejrzeli spektakl na lekcjach języka polskiego, a następnie wzięli udział w dyskusji na jego temat, zadali twórcom nurtujące ich pytania. Warsztaty dotyczyły również okoliczności powstania dramatu, przybliżyły młodzieży sylwetkę Adama Mickiewicza i ugruntowały ich wiedzę o romantyzmie jako epoce literackiej.