Drodzy Rodzice,

w czasie zdalnego nauczania nasza szkoła oferuje pomoc psychologiczną i wsparcie dla uczniów i rodziców. W godzinach pracy szkoły dyżur przy MS Teams pełni nasz psycholog szkolny, zachęcamy również do kontaktu z wychowawcami i dyrekcją szkoły za pośrednictwem kanałów elektronicznych (Librus, skrzynki mailowe, telefon). Wspierajmy wspólnie naszą młodzież, ponieważ w tym trudnym czasie potrzebują tego szczególnie.